Novinky

6. 1. 2019 byla na ČT2 v pořadu Chcete mě odvysílána reportáž o nás a našich morčátkách. Kdo by se chtěl podívat  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/218562221300038/ nebo na https://www.youtube.com/watch?v=EiUd1oyLH4A (zde ale špatný zvuk)
Květen 2019 - baby boom v naší CHS
Domů Nemoci POZNATKY O NEMOCI
DALŠÍ POZNATKY O ZÁKEŘNÉ NEMOCI MORČÁTEK
(psáno 5. 1. 2012, doplněno 8. 2. 2012 - sledujte konec tohoto článku, pod fotografiemi)

Protože vím, že mnoho z vás četlo následující články o tom, co nás v chovu potkalo a jak jsme se s nemocí vypořádávali - viz níže texty o karanténě a o tom, jak se zbavit parazitů v chovu, a že mnozí z vás, kteří máte ve svém chovu nějaké potíže, s obavami sledujete, zda se nepodobají těm našim, připojuji nová svědectví z CHS, která by mohla být dalším návodem, jak při potížích v chovu postupovat, na co se zaměřit, abyste jen bezmocně nepřihlíželi, jak vám hynou morčátka.

Zdůrazňuji, že nejsem odborník na tuto problematiku. Jsem pouze chovatel, který měl v chovu potíže, a proto se snažím získat co nejvíce informací o tom, co i vás v chovu potkalo. Jde o to, předávat si tyto informace mezi sebou a co nejvíce dodržovat prevenci. Jedině tak můžeme naše chovy ochránit. Poslední slovo o tom, co vašim morčátkům je, by měl mít ale vždy odborník - a především laboratoř, kde se domněnka s jistotou potvrdí. Protože i to, co vypadá na první pohled stejně, nemusí být totéž.

Za prvé bych ještě, než se začnu více rozepisovat, chtěla poděkovat vám všem, kteří jste nám v dobách zlých drželi palce, aby se vše v dobré obrátilo, a vyjadřovali nám podporu. Posílilo nás to a přesvědčilo, že jsme udělali dobře, když jsme veřejně informovali o tom, co se u nás děje. Mnozí jste psali, že teprve po přečtení našich článků jste si začali více morčátka chránit, dodržovat karanténu, prevenci, dávat si více pozor na to, od koho je kupujete a pod.. Mnohdy jste zjistili parazity u nově koupených morčat, která žádné příznaky nemoci neměla. Stačili jste je přeléčit dříve, než se dostala k vašim morčátkům...
Toto nás samozřejmě těšilo, ovšem vzhledem k tomu, co se od vás dozvídáme dál, jsme se rozhodli doplnit již zveřejněné informace o další zjištění.

A pokud někdo z vás má další poznatky, potom prosím, zašlete je. Pokud nechcete být uvedeni, poskytneme vám záruku plné anonymity. Stále ještě zůstává mnoho otázek nezodpovězených...

Jednou z nezodpovězených otázek bylo např. to, proč se paraziti (v našem případě giardie) tak zblázní, že se v těle morčete přemnoží natolik, že dojde až k úhynu morčátka, a proč v těle jiných jedinců poklidně přežívají, aniž nějak zjevně škodí. Co je vyprovokuje k tomu, aby tolik škodily (giardie)? U nás se to zdálo být jasné - giardie se tu objevily již dříve, potom přišlo do chovu další nové morče ze stejného chovu, mělo akutní průjem, měsíc jsme ho zachraňovali. Postupně začala chřadnout a hynout mladá morčata - odstávčata, která s ním přišla do styku. Pitva prokázala masivní výskyt giardií ve střevech uhynulého samečka... Vše se zdálo být jasné.

Morčátka ale hynula i v jiných chovech. Nejprve nás oslovovaly CHS, které měly morčata ze stejného zdroje. Udělané rozbory často parazity - giardie, ale i kokcídie a roupy, potvrdily, nicméně již CHS Framon Skinny ( s problémy se začala potýkat koncem prázdnin 2011) začala mluvit o něčem dalším, a to o BACILONOSIČSTVÍ. Nemoc u nich propukla brzy poté, co poskytli azyl osmnácti morčatům z jiné CHS. Postupně jim začala hynout jejich vlastní morčata, vymírala i dospělá, nejen mláďata. CHS věnovala nemalé úsilí, čas (dovolená - aby péče o nemocná zvířata byla co nejintenzivnější) i finanční prostředky na ozdravení chovu.
Rádi jsme si přečetli již nadějnější zprávu:
Vše odpovídá Vašim i mým domněnkám, že se v počátku jednalo o pomnožení nějaké bakterie a pak až giardií. V bobečkách byly potvrzeny giardie u samičky paní XY a u čtyř morčátek se ještě objevily Cryptosporidie. Úhyny jsou už jen ojedinělé,nemoc přestala probíhat tak rychle a morčátka začala dobře reagovat na ATB léčbu.

Dále s nemocí bojovala i CHS Na Větrné Hůrce. I zde je nutné ocenit velice zodpovědný přístup. A zároveň i odvahu vše zveřejnit, bez sebemenšího zaváhání. Na jejich stránkách si můžete přečíst i následující, dovoluji si citovat:
"13. 10. 2011 Bohužel ani nám se nevyhnul, tak jako několika CHS před námi, problém se zdravotním stavem morčátek. Bohužel přišel s nově zakoupeným morčátkem. MORČÁTKO JSME DALI DO KARANTÉNY, KDE SE JEVILO JAKO ZDRAVÉ, ALE KDYŽ PŘIŠLO MEZI OSTATNÍ MORČÁTKA, TAK SE UKÁZALO, ŽE BYLO PŘENAŠEČEM NEMOCI. Naštěstí jsme většinu morčátek zachránili, odnesli to hlavně odstavení samečci a samičky. V současné době prožíváme dvouměsíční karanténu. žádné další morčátko nám již neonemocnělo a všechna jsou přeléčena, ale nechceme nic nechat náhodě."

Jelikož vím, jak pečlivě v těchto CHS probíhala karanténní opatření a snaha morčátkům pomoci, mají tyto CHS naši plnou důvěru a podporu. Ne náhodou putovalo morčátko z naší CHS právě do CHS Na Větrné Hůrce, a rádi jim na obnovu chovu svěříme i další...
Mimochodem, text, který má tato CHS připsán v záhlaví kapitoly Prodej, je naprosto úžasný a naše CHS se s ním plně ztotožňuje.

Zatímco v předchozích CHS (i v té naší) již zavládlo zklidnění a vše se začalo vracet do normálu, v jiných chovech tomu tak bohužel není. A právě to mě přimělo k tomu, abych nejdůležitější informace zveřejnila, a snad tím alespoň trochu pomohla těm, kteří doma prožívají takové hrůzy, kterými si prošly zveřejněné CHS.

Počátkem prosince 2011 mě o problémech v chovu informovala CHS, která si nepřeje být jmenována, ale souhlasila se zveřejněním výsledků vyšetření morčátek.

Tato CHS již prevenci u morčat proti parazitům udělala, a přesto byly v chovu problémy, které se nejčastěji projevovaly měkkými bobečky až průjmem, samičky potrácely, hubly, hynuly nejen ony, ale později i mláďata. Někdy morčátka vypadala zanedbaně a vyhuble přesto, že byla až nadměrně žravá, ke konci ale seděla apaticky, schoulená, v posledním případě se přidalo i ošklivé slinění...
Chovatelka pátrání po příčině strádání jejích morčat nevzdala - a posléze mi zaslala následující sdělení:
"Nechala jsem udělat bakteriální vyšetření a bylo zjištěno Corynebacterium sp. (způsobuje potraty, občasný průjem, náhlý úhyn). K tomu je i výsledek, která ATB zabírají. S veterinářem jsem již domluvená a začneme s přeléčováním celého chovu. Ještě mi pan veterinář o té bakterii říkal, že napadá hlavně hlodavce. Není moc známá a moc se neprojevuje. NĚKTERÁ MORČATA JSOU TEDY JEN PŘENAŠEČI. Bakterie "hledá" oslabená morčata a na ně se vrhne.
Budu ráda, když o této bakterii napíšete, aby si na ni dalo pozor více chovatelů. Mě právě Váš článek přiměl jednat..."
 Pro upřesnění bych dodala, že v tomto případě se nezpracovával materiál z uhynulého zvířete, ale byl proveden výtěr ze zadečku morčátka a ten byl odeslán ke zkoumání. Laboratoř zpracovala i to, jaká ATB by tuto bakterii byla schopná zneškodnit, a na která by naopak byla bakterie rezistentní. Protože to ale v každém chovu může být jinak, neuvedu zde podrobnosti. Snad jen to, že takovéto vyšetření přišlo paní chovatelku zhruba na 350 Kč a ATB na přeléčení na 50 Kč.
Přínosnou informací tedy je, že se nemusí dělat vyšetření až z uhynulého zvířete (aby pitva mohla dát spolehlivé informace, musí být morče čerstvě, v řádu několika málo hodin, uhynulé), zde postačil materiál od nemocného morčátka.

Důležitým zjištěním pro mě bylo i to, že jsem o této bakterii neslyšela poprvé ( v tomto případě to bylo Corynebacterium stationis). V průběhu našeho soukromého výzkumu se objevila již podruhé. MVDr. Hofmannová, Ph.D. z VFU, Brno - Parazitologie mi o ní napsala následující (jako reakci na úhyn strádajícího zvířete, u kterého byly pitvou zjištěny jak giardie, tak bakterie): "Corynebacterium. které znám, by takové příznaky dělat klidně mohlo... Ono to může být i naopak - zaútočí bakterie a díky nim se začnou množit ve střevě giardie. Výsledek je stejný."

Bohužel, morčátko, které vám do chovu může "přivést" tyto nechtěné návštěvníky, se může jevit jako zdravé. A i když je jeho rozbor bobečků negativní, přesto může být bacilonosičem.

Postižená chovatelka vzkazuje: " Doporučuji opravdu každému chovateli udělat vyšetření na bakterie. " A pokud by se v chovu něco objevilo, dodává: "Pak doporučuji uzavřít chov, přeléčit a PEČLIVÉ HLÍDAT NOVĚ PŘÍCHOZÍ. A nejdůležitější je asi desinfekce."

AKTUÁLNĚ ŘEŠÍ NEMOC V CHOVU CHS DARLING OF FORTUNE!!! Slečna chovatelka se na naši CHS obrátila v prosinci 2011. O nemoci v chovu mluví zcela otevřeně, je nešťastná, bojí se o svá morčátka. Píše: " Umřelo mi v chovu více morčat a veterinář to řeší jako kokcídie."
Jenže léčba nezabírá. "Oni umírají hlady!" I to je podobný příznak onemocnění, jaký jsme zažili u našich morčátek. Doslova žebrala o jídlo, pití - a přesto umírala zcela vyhublá, dehydratovaná. Giardie ve střevech jim spotřebovaly všechny živiny pro sebe.
Přestože chovatelka dle našich příspěvků usuzuje na giardie, jsme s radami velice opatrní, protože již víme, že podobné, ba prakticky stejné příznaky mohou způsobit i bakterie. 
Díky předchozímu příspěvku jsme mohli posloužit další radou - a budeme vděčni za vaše další příspěvky, které zabrání tomu, aby krásná morčátka z našich chovů přes všechnu péči umírala takto zubožená.
Poslední zpráva z CHS Darling of Fortune byla, že nechají provést pitvu u uhynulého morčátka a výtěr u nemocného. Moc držíme palce, aby vyšetření pomohla odhalit příčinu onemocnění - a hlavně, aby se na ně našel účinný lék!
Situace je v této CHS velice aktuální ještě nyní (6. 1. 2012). CHS VYHLÁSILA KARANTÉNU. Chovatelka popisuje stav morčátek naprosto přesně a výstižně:
" Všichni mají vystouplé kosti, páteř, kyčle, prohloubené oční důlky, zapadlé oči, spadlé břicho...uši se jim zvedají...u některých se objevuje plíseň za krkem díky oslabené imunitě...mají suchou kůži, někteří až šupinatou. Jsou špinaví, zapáchají...mají neustálý hlad, pomalu mi až vyskakují z ubikací."  
Pozn. Uhynulá morčátka byla poslána do laboratoře v Olomouci.

Děkujeme za souhlas ke zveřejnění fotografií nemocných morčat. Je to důležité svědectví pro ostatní chovatele, protože jediná fotografie je přesvědčivější nežli sebevíce varující článek, a zároveň upozornění, že tato strašná nemoc se stále šíří našimi chovy.

Následující záběry z CHS DARLING OF FORTUNE JSOU DRASTICKÉ! Původně krásná, opečovávaná morčátka jsou na tom takto! (Zveřejněno 6. 1. 2012)

No comment!

Opravdu s napětím jsme na zprávy z CHS Darling of Fortune čekali. Zjistí pitva něco? A pokud ano, existuje lék, který by tuto hrůzu pomohl zastavit? Co to vlastně může být?
ODPOVĚĎ JIŽ MÁME - A JE PŘEKVAPIVÁ!!
Cituji z e-mailu chovatelky, který jsme obdrželi 6. 2. 2012:
"Bude nejlepší, když o tom budou chovatelé informováni co nejdříve. JDE O STAFYLOKOKA ZLATÉHO, ten je původce. Byl nalezen u všech pitvaných morčat."
Další informace, pitevní zprávu, fotografie, dokonce video a zmínku o doporučené léčbě Enrogalem naleznete na stránkách CHS Darling of Fortune v kapitole Novinky.

Každopádně opět zdůrazňujeme, jak cenné je pro ostatní chovatele to, když postižená CHS najde odvahu zveřejnit potíže v chovu. Přidat ještě fotografie postižených zvířat je pro jejich majitele určitě bolestné, pro ostatní je to ale velice poučné. Děkujeme proto všem, kteří tím, že se snaží s nemocí v chovu bojovat a vynakládají nemalé úsilí i finance k tomu, aby zjistili, co jejich morčátka potkalo, že takto "prokopávají cestičku" k řešení tohoto problému všem dalším postiženým. Určitě je to alespoň návod co dělat, kam se obrátit. A určitě je to poučné i pro všechny, kteří se dosud domnívali, že karanténa a preventivní opatření jsou věc zbytečná, že přece vidíte na první pohled, že morčeti nic není, že je zdravé. 
Ze zpráv z postižených stanic již víme, že stačilo jedno jediné "cizí" morčátko k tomu, aby vyhynul prakticky celý chov.

Bohužel se ukázalo, že ne vše se dá vyřešit posláním bobečků na rozbor. Ne všechno totiž, co vypadá podobně, má i stejnou příčinu. Teprve erudované pracoviště, dobrá laboratoř, vám může dát kvalifikovanou odpověď. 

Naše CHS se pouze snaží přispět tím, že s vaším souhlasem zveřejňujeme fakta o tom, co vás potkalo, o prolomení jistého tabu, které v této oblasti panovalo. A podotýkáme, že nejsme sami. Když trochu zapátráte na stránkách jednotlivých CHS, zjistíte, že nás je takovýh více.
Jen prostě se o to možná člověk tolik nezajímá do doby, než začne mít v chovu sám potíže.

V současné době postižené CHS Darling of Fortune držíme nadále palce, aby nemoc zvládla, aby léky zabraly. A především děkujeme za všechny informace.
 

Na prodej

Anketa

Kolika let se dožilo vaše skinny morčátko?
 

Počítadlo přístupů

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes19
mod_vvisit_counterVčera2732
mod_vvisit_counterTento týden4966
mod_vvisit_counterMinulý týden15278
mod_vvisit_counterTento měsíc35813
mod_vvisit_counterMinulý měsíc43087
mod_vvisit_counterVše938343

Online (20 minutes ago): 36
Vaše IP: 54.209.227.199
,
Dnes: Čer 18, 2019

Copyright 2009 by MaraXa